Rychlý kontakt

Ing. Jakub Zdebski
Vedoucí zkušební laboratoře
telefon: +420 596 252 347
mobil: +420 606 744 198
e-mail: zdebskij@vvuu.cz

Ing. Lukáš Bajer
Odborný garant - výbušnost hořlavých prachů
telefon: +420 596 252 205
mobil: +420 725 772 461
e-mail: bajerl@vvuu.cz

Newsroom

Dopravní pás v plamenech

Velkorozměrová zkouška dopravních pásů pro použití v podzemních instalacích je vyžadována pro certifikaci dopravních pásů dle EN 14973, konkrétně třídu C2 pro použití v instalacích v potenciálně hořlavé atmosféře a s hořlavým prachem nebo přepravovaným materiálem a s dostatečným zdrojem paliva. Cílem těchto zkoušek je zajistit bezpečnost v provozech s použitím dopravních pásů. Slouží jako pomoc pro přípravu posouzení nebezpečí vznícení.

Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Kontaktní formulář