Rychlý kontakt

Ing. Jakub Zdebski
Vedoucí zkušební laboratoře
telefon: +420 596 252 347
mobil: +420 606 744 198
e-mail: zdebskij@vvuu.cz

Ing. Lukáš Bajer
Odborný garant - výbušnost hořlavých prachů
telefon: +420 596 252 205
mobil: +420 725 772 461
e-mail: bajerl@vvuu.cz

Newsroom

Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Multifunkčnost rotačních podavačů

Rotační podavač jako ochranný systém má dvojí úkol. Zaprvé musí systém zastavit šíření plamene definovaný jako bod za zařízením pro oddělení výbuchu na opačné straně zdroje vznícení a za druhé je jeho cílem také zastavení šíření vzniklé tlakové vlny. Účinnost takového zařízení proti přenosu plamene a jeho výbuchová odolnost musí být ověřena v akreditované zkušebně příslušnými zkouškami.

Dopravní pás v plamenech

Velkorozměrová zkouška dopravních pásů pro použití v podzemních instalacích je vyžadována pro certifikaci dopravních pásů dle EN 14973, konkrétně třídu C2 pro použití v instalacích v potenciálně hořlavé atmosféře a s hořlavým prachem nebo přepravovaným materiálem a s dostatečným zdrojem paliva. Cílem těchto zkoušek je zajistit bezpečnost v provozech s použitím dopravních pásů. Slouží jako pomoc pro přípravu posouzení nebezpečí vznícení.

Kontaktní formulář