Zkušebna výbušnin a trhací techniky

Mezinárodně uznávaná a akreditovaná zkušebna výbušnin a trhací techniky pro civilní použití.

Společnost VVUÚ, a.s. je oznámeným subjektem č. 1019 dle nařízení Evropské komise č. 2014/28/EU Výbušniny pro civilní použití.

Rozsah zkoušek

 • ČSN EN 13630: Bleskovice a zápalnice
 • ČSN EN 13631: Brizantní trhaviny
 • ČSN EN 13763: Rozbušky a zpožďovače
 • ČSN EN 13938: Střeliviny

Stáhnout katalog

Akreditované činnosti:

 • zkoušky všech typů rozněcovadel,
 • zkoušky trhavin, bleskovic a zápalnic,
 • zkoušky bezdýmných prachů,
 • zkoušky pomůcek pro trhací práci,
 • stanovení výbuchových a fyzikálně-chemických charakteristik výbušnin.

Zkoušky se provádějí v souladu s Nařízením vlády č. 97/2016, Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU podle harmonizovaných evropských norem, ČSN a interních pracovních postupů zkušební laboratoře.

Další neakreditované činnosti zkušebny:

 • poradenská a expertní činnost v oboru působnosti,
 • zkoušky mísících a nabíjecích vozů pro výrobu trhavin na místě spotřeby,
 • zkoušky pomůcek pro trhací práci,
 • podíl na řešení grantových projektů ČR a EU,
 • účast v TNK-142 „Výbušniny a pyrotechnika“.

Kontaktní formulář