Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Na tomto detašovaném pracovišti společnosti VVUÚ, a.s. je možné simulovat výbuchy s reálnými parametry odpovídajícími podmínkám v dolech, ale i v ostatních technologiích s výskytem hořlavých látek.

Pozvánka na Den otevřených dveří 2023