Zkušebna prašnosti

Zkušebna řeší problematiku z oblasti:

  • hygieny práce - kategorizace pracovních profesí (prašnost),
  • provozní bezpečnosti - polétavá nebo sedimentující prašnost.

Katalog společnosti

Zkušební laboratoř prašnosti

Akreditované činnosti:

  • stanovení prašnosti v rámci kategorizace práce dle ČSN EN 482, ČSN EN 689+AC, NV č. 361/2007 Sb.,
  • monitorování prašné expozice na pracovišti, řešení a návrhy opatření,
  • měření svářečských - paličských dýmů,
  • měření prašnosti strojů, technologií a zařízení,
  • měření prašnosti v technologiích z hlediska nebezpečí výbuchu, požáru,
  • stanovení prašnosti v potrubí gravimetricky dle ČSN ISO 9096:1998, STN ISO 9096, ČSN EN 13284 - 1,

Neakreditované činnosti:

  • měření prašných spadů sedimentující prašnosti pro stanovení prostředí (v rámci požadavků NV 406/2004 Sb.; ČSN 33 2000 - 1 ed. 2).

Kontaktní formulář